Biontech/PfizermodernaAstrazeneca
Merknaam
en toelatings-datum
Comirnaty *)
(21DEC2020)
COVID-19 vaccine Moderna **)
(06JAN2021)
COVID=19 vaccine AstraZeneca ***)
(29JAN2021)
Autorijden

Wat is het advies bij autorijden?
U mag autorijden als u dit vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.U mag autorijden als u dit vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.U mag autorijden als u dit vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.
Zwangerschap

Wat is het advies bij zwangerschap?

(Voor meer details: zie het standpunt van de medische beroepsvereniging NVOG)
Bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding overlegt u eerst met uw artsBij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding overlegt u eerst met uw artsBij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding overlegt u eerst met uw arts.
Veiligheids-waarschuwingen

Wat zijn de voornaamste voorzorgen?
Overleg eerst met uw arts indien u slechte afweer heeft, bloedverdunners gebruikt of eerder ernstige allergische reacties had op een ingrediënt van het vaccin.

Overleg eerst met uw arts indien u slechte afweer heeft, bloedverdunners gebruikt of eerder ernstige allergische reacties had op een ingrediënt van het vaccin. Overleg eerst met uw arts indien u slechte afweer heeft, bloedverdunners gebruikt of eerder ernstige allergische reacties had op een ingrediënt van het vaccin.
Bijwerkingen 

Welke effecten zijn door 10% of meer van de mensen in de onderzoeksgroep gerapporteerd?

Voor informatie over zeldzamere nevenwerkingen verwijzen we naar de COVID-19 pagina van Bijwerkingencentrum Lareb. Let op: als u zelf bijwerkingen ervaart kunt u dat bij uw arts en bij Lareb melden.
Pijn op de plek van de prik: meer dan 80%
Moe zijn: meer dan 60%
Hoofdpijn: meer dan 50%
Spierpijn: meer dan 30%
Gewrichtspijn: meer dan 20%
Koorts: meer dan 10%
Opzwelling van de prikplaats: meer dan 10%

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 tot 2 dagen.

Een hogere frequentie van koorts is waargenomen na de 2de dosis.
92% Pijn op de plek van de prik
70% Moe zijn
65% Hoofdpijn
62% Spierpijn
46% Gewrichtspijn
45% Rillingen
23% Misselijk zijn en overgeven
20% Pijnlijke en dikke lymfeklieren onder de oksel
16% Koorts
15% Opzwelling van de prikplaats
10% Roodheid van de prikplaats

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 tot 3 dagen.

Bijwerkingen werden relatief vaker na de 2de dosis gerapporteerd dan na de eerste.
64%  Gevoeligheid op de plek van de prik
54% Pijn op de plek van de prik
53% Hoofdpijn
53% Moe zijn
44% Spierpijn en belabberd voelen
34% Koorts
32% Rillingen
26% Gewrichtspijn
22% Misselijkheid

Er waren relatief minder bijwerkingen bij de 2de dosis, en deze waren ook milder.
LeeftijdsverschillenBij dit vaccin kwamen veel voorkomende, verwachte bijwerkingen relatief iets minder vaak voor op hogere leeftijd.Bij dit vaccin werden relatief meer bijwerkingen gemeld bij jongere personen (18 – 65 jaar) dan in de groep van 65 jaar en ouder; dit betrof pijnlijke en dikke lymfeklieren onder de oksel, moe zijn, hoofdpijn, spierpijn, pijn in gewrichten, rillingen, misselijk zijn en overgeven, en koorts.
*) Bron cijfers mbt bijwerkingen Pfizer vaccin: SMPC en CBG-A4 ). **) Deze info over het Moderna vaccin is gebaseerd op de SMPC tekst. Herziening volgt evt. na publicatie van de Nederlandse bijsluiter.***) Deze info over het AstraZeneca vaccin is gebaseerd op de SMPC tekst. Herziening volgt evt. na publicatie van de Nederlandse bijsluiter.
Samengesteld uit bronnen van CBG en EMA . Info over de andere vaccins volgt zodra deze in Europa officieel zijn toegelaten. Lees voor de volledige informatie de bijsluiter, en volg altijd de adviezen van uw arts.