Bescherming*)Bescherming
tot 65 jaar
Bescherming
boven 65 jaar
Preventie van ernstige COVID ***)
Pfizer
onderzoeksgroep (n):
36.621 personen
95,0%
7 dagen na de 2de prik
95,1%
94,7%
87%
Moderna
n = 30.351
94,1%
14 dagen na de 2de prik
95,6%
86,4%
100%
AstraZeneca
n = 23.745
60%
14 dagen na de 2de prik
geen uitsplitsing bekend **)geen uitsplitsing bekend **)100%
Janssen
n = 39.321
66,9%
14 dagen na de prik ****)
64,2%82,4%76,7% na 14 dagen
85,4% na 28 dagen
CureVacvolgtvolgtvolgtvolgt
*) ‘Bescherming’ is de effectiviteit in de totale onderzoeksgroep, als de gemiddelde verlaging van de kans op COVID-19, zoals vastgesteld in het wetenschappelijk onderzoek op basis waarvan het vaccin is toegelaten.
Voorbeeld: een effectiviteit van 90% houdt in, dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 10 mensen COVID-19 krijgen.

**) Er zijn nog geen gegevens bekend over de effectiviteit van het AstraZeneca vaccin per leeftijdsgroep; in de onderzoeksgroep zaten weinig mensen boven 55jaar.

***) Dit is de effectiviteit op het voorkómen van ernstige COVID, waarbij beademing of ziekenhuisopname nodig kan zijn. Bronnen: NJEM publicatie over toepassing Pfizer vaccin in Israel (n = 596.618); de SMPC van Moderna, AZ en Janssen vaccins (NB. dat betrof relatief kleine steekproeven Рin de praktijk kunnen deze cijfers anders zijn).

****) Met ingang van 14 augustus 2021 krijgt men na het Janssen vaccin pas na 4 (ipv 2) weken een ‘groen vinkje’ in het coronapaspoort, nodig voor toegang tot evenementen e.d. (‘omdat het dan nog beter werkt’, aldus door VWS op 9 augustus besloten nav OMT-advies 2 aug).

Pagina laatst bijgewerkt: 09 augustus 2021

TERUG