Bescherming*)Bescherming
tot 65 jaar
Bescherming
boven 65 jaar
Preventie van ernstige COVID ***)
Pfizer
onderzoeksgroep (n):
36.621 personen
95,0%
7 dagen na de 2de prik
95,1%
94,7%
87%
Moderna
n = 30.351
94,1%
14 dagen na de 2de prik
95,6%
86,4%
100%
AstraZeneca
n = 23.745
60%
14 dagen na de 2de prik
geen uitsplitsing bekend **)geen uitsplitsing bekend **)100%
Janssen
n = 39.321
66,9%
14 dagen na de prik
64,2%82,4%76,7% na 14 dagen
85,4% na 28 dagen
Novavax
n = 32.472
90%
7 dagen na 2de prik
90%89%volgt
*) ‘Bescherming’ is de effectiviteit in de totale onderzoeksgroep, als de gemiddelde verlaging van de kans op COVID-19, zoals vastgesteld in het wetenschappelijk onderzoek op basis waarvan het vaccin is toegelaten.
Voorbeeld: een effectiviteit van 90% houdt in, dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 10 mensen COVID-19 krijgen.

**) Er zijn nog geen gegevens bekend over de effectiviteit van het AstraZeneca vaccin per leeftijdsgroep; in de onderzoeksgroep zaten weinig mensen boven 55jaar.

***) Dit is de effectiviteit op het voorkómen van ernstige COVID, waarbij beademing of ziekenhuisopname nodig kan zijn. Bronnen: NJEM publicatie over toepassing Pfizer vaccin in Israel (n = 596.618); de SMPC van Moderna, AZ en Janssen vaccins (NB. dat betrof relatief kleine steekproeven Рin de praktijk kunnen deze cijfers anders zijn).

Pagina laatst bijgewerkt: 23 december 2021

TERUG